25 Říj 2014

18. PřeBoMil (26-28. září 2014)

Submitted by Rehor72
Toto setkání má přídomek Christ-Life, protože jeho cílem bylo upevnit náš vztah ke Kristu. Je to první z několika dalších setkání. Organizovali jsme ho spolu s DCM v Českých Budějovicích a zde vám nabízíme pár fotografií z této akce...
Setkání jsme začali společnou večeří
Pak byly na tématu seznamovací hry
Jako například tato
Kdy je ve středu Vojta
Pak přišla řada na Vaška
Ze sobotní snídaně
Příprava na první téma
Toto téma vedl otec Řehoř
Bylo o karikaturách Boha
Další téma měl Roman
My na zamyšlení
Vařila nám tentokrát paní Němečková
Přestávka mezi přednáškami
Tento sirup se stal hitem
Ochutnávka... Nikomu nechutnala
Další zamyšlení, téma Marnotratný syn
Pracujeme s Písmem
Po obědě bylo třeba spočítat počet zrnek rýže
Odcházíme na odpolední hru
Odpolední hra – SMS
My při hře
Soutěžní duch
Hotová zpráva
Hodně se běhalo...
Vyplňování formuláře
Hra nás docela unavila
Večerní mytí nádobí
Další degustace sirupu :-)
Bětka při večerním tématu byla zapisovatelkou
Večerní zamyšlení
Téma bylo: modlitba
Zde jsme dali dohromady, co víme
Toto téma vedl Roman
Večerní adorace v kostele
Odkládáme falečnou představu o Bohu
A vyznáváme, že Bůh je jiný
Celkem jich bylo osm
Závěrečná reflexe
Příprava na oběd
Spolu před obědem
Oběd
Už nás bylo málo...
Společné foto při obědě
Společné foto ráno v neděli