Ohlédnutí za Vánocemi

Píseň Here With Us s překladem

Křesťanská hudební tvorba zná i populární hudbu. Jednu takovou skladbu s pěknými slovy si můžete poslechnout i zde. Pod oknem videa je překlad. Kéž doplní atmosféru Vánoc...

 

 

 

Originální text a překlad písně:

It's still a mystery to me
That the hands of God could be so small,
How tiny fingers reaching in the night
Were the very hands that measured the sky 

Pořád je pro mě záhadou,
že Boží ruce mohly být tak maličké,
že prstíčky tápající v temnotě
byly tytéž ruce, které braly míru obloze.

Chorus:

Hallelujah, hallelujah
Heaven's love reaching down
to save the world
Hallelujah, hallelujah
Son of God, Servant King,
Here with us
You're here with us 

Refrén:

Haleluja, aleluja
Láska nebes se sklání,
aby zachránila svět
Haleluja, aleluja
Boží Syn – Král služebník
Tady s námi
Jsi tady s námi

It's still a mystery to me,
How His infant eyes
have seen the dawn of time
How His ears
have heard an angel's symphony,
But still Mary
had to rock her Savior
to sleep.

Pořád je mi záhadou,
že jeho oči
viděly plynout všechen čas,
že jeho uši
slýchaly zpěvy andělů
a přece Maria
musela svého Spasitele ukolébat
ke spánku.

Chorus: Refrén:

Jesus the Christ, born in Bethlehem
A baby born to save,
to save the souls of man.

Ježíš Kristus narozený v Betlémě
Děťátko zrozené k záchraně
k záchraně lidských duší.