Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 32 min zpět

Otec Koláček zprostředkovával pocit spojení se srdcem katolické církve

Ne, 15/09/2019 - 21:22

Byl jsem velice hluboce zasažen upřímným poděkováním, které jménem církve v České republice pronesl na pohřbu otce Koláčka minulý čtvrtek rektor České papežské koleje Nepomucenum, který poděkoval za jeho službu a hlas.

Bůh zachraňuje nabídkou, nikoli nařízením

Ne, 15/09/2019 - 21:22

Dnešní evangelium (Lk 15-1-32) začíná těmi, kdo kritizují Ježíše, když jej spatří ve společnosti celníků a hříšníků, a s opovržením poznamenávají: »Přijímá hříšníky a jí s nimi« (v.2). Tato věta se ve skutečnosti stává znamenitou zprávou. Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi. To se děje s námi na každé mši v každém kostele: Ježíš nás rád přijímá u svého stolu, kde za nás obětoval sebe sama.

Pokud se vězení uzavře naději, společnost přijde o budoucnost

So, 14/09/2019 - 17:27

Promluva papeže Františka na audienci Italské vězeňské stráži, nám. sv. Petra.

Apoštolská cesta do Mosambiku, na Madagaskar a Mauricius

St, 11/09/2019 - 18:11

Včera večer jsem se vrátil z apoštolské cesty do Mosambiku, na Madagaskar a Mauricius. Děkuji Bohu, který mi dal možnost vykonat tuto pouť pokoje a naděje, a znovu vyjadřuji svoji vděčnost představitelům jednotlivých států, jakož i episkopátům, kteří mne tak srdečně pozvali a starostlivě přijali, a také apoštolským nunciům, kteří tuto cestu připravovali.

Bez průtahů a zbytečných řečí

St, 11/09/2019 - 11:32

Nekrolog otce Josefa Koláčka S.I.

Misijní rozmach má schopnost omlazovat

Po, 09/09/2019 - 17:59

Homilie papeže Františka při mši v Port Saint Louise, Mauricius.

Idolatrická ekonomie potřebuje oběti lidských životů na oltáři spekulace a profitu

Po, 09/09/2019 - 17:59

Promluva papeže Františka k politické a diplomatické reprezantaci, Port Sant Louis - Mauricius.

Odumřít pyšnému individualismu a nechat triumfovat bratrství

Ne, 08/09/2019 - 19:56

Homilie papeže Františka při mši svaté, Antananarivo - Madagaskar.

Chudoba není fatalita

Ne, 08/09/2019 - 19:56

Promluva papeže Františka při návštěvě Akamasoy, Antananarivo - Madagaskar.

Nečinit z prostředků svoje cíle a ze zbytečností věci důležité

Ne, 08/09/2019 - 19:56

Promluva papeže Františka na setkání s madagaskarským duchovenstvem, Antananarivo.

O odvaze činit malé krůčky

Ne, 08/09/2019 - 16:48

Homilie papeže Františka pronesená při liturgii hodin v karmelitánském klášteře, Antananarivo-Madagaskar.

Pastýř, který rozsévá se nesnaží všechno kontrolovat

Ne, 08/09/2019 - 13:44

Promluva papeže Františka na setkání madagaskarským episkopátem, katedrála v Antananarivo.

Víra je největším dobrem chudých

So, 07/09/2019 - 22:04

Meditace papeže Františka na setkání s klauzurními sestrami v klášteře bosých karmelitek v Antananarivo, (předaná v písemné formě).

Ekonomická globalizace nesmí vést ke kulturní homogenizaci

So, 07/09/2019 - 22:04

Promluva papeže Františka k diplomatickému sboru a občanské společnosti Madagaskaru v hlavním městě Antananarivo.

Nikdo nemůže nikomu říci: nepotřebuji tě

So, 07/09/2019 - 22:04

Promluva papeže Františka na setkání s madagaskarskou mládeží v Antananarivo.

Ať je Kristův pokoj rozhodčím ve vašich srdcích

Pá, 06/09/2019 - 17:55

Homilie papeže Františka při mši na fotbalovém stadionu, Maputo - Mosambik.

Tady se rodí naděje

Pá, 06/09/2019 - 17:55

Promluva papeže Františka v nemocničním středisku, Zimpeto - Mosambik

O úzké cestě mezi rezignací a nedočkavostí

Čt, 05/09/2019 - 20:03

Promluva papeže Františka na mezináboženskému setkání mládeže, stadion v Maputo - Mosambik

Únava ze sbližování je zdrojem naší identity a našeho štěstí

Čt, 05/09/2019 - 20:03

Promluva papeže Františka k duchovenstvu, katedrála v Maputo - Mosambik.

Mír umožnil Mosambiku rozvoj

Čt, 05/09/2019 - 16:59

Promluva papeže Františk na uvítanou k politickým představitelům, Maputo - Mosambik.

Stránky