Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 17 min 30 sek zpět

Nejde o konec dějin, nýbrž o jejich cíl

Ne, 17/11/2019 - 18:34

Evangelium této předposlední neděle liturgického roku (srov. Lk 21,5-19) nám podává Ježíšovu řeč o konci časů. Ježíš ji pronesl před Jeruzalémským chrámem, jehož stavba byla pro svoji impozantnost a krásu lidmi obdivována. On však prorokuje, že z celé této nádhery a velkoleposti chrámu »nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno« (v.6). Zboření chrámu předpovězené Ježíšem není ani tak předobrazem konce dějin, jako spíše jejich cíle.

Evangelium máme prožívat jako žebráci před Bohem

Ne, 17/11/2019 - 18:34

Homilie papeže při mši na Světový den chudých 17. listopadu v bazilice sv. Petra.

O Skutcích apoštolů - »Priscilla a Akvila ho vzali k sobě«

St, 13/11/2019 - 19:44

Manželský pár ve službě evangeliu

Vzkříšení se zakládá na věrnosti Boha

Ne, 10/11/2019 - 22:13

Dnešní evangelium (Lk 20,27-38) nám předkládá podivuhodnou Ježíšovu nauku o vzkříšení z mrtvých. Ježíš je dotázán několika saduceji, kteří nevěřili ve zmrtvýchvstání a kladou mu tedy úskočnou otázku: Čí manželkou bude při vzkříšení žena, která měla sedm manželů, sourozenců, kteří postupně za sebou umírali?

O ztracené a nalezené navigaci

Ne, 10/11/2019 - 22:13

„Dějiny nestačí znát, nutno je chápat,“ opakuje Bohdan Chudoba (1909-1982) v monumentálním díle Člověk nad dějinami, vydaném vůbec poprvé loni nakladatelstvím Torst. Tento český historik, poválečný poslanec Československého parlamentu za lidovou stranu, poúnorový emigrant a pak profesor na univerzitách v USA a Španělsku, velice obsáhle a důkladně pojednává o tom, jak lidé na nejrozmanitějších místech světa a v nejrůznějších dobách chápali svoje dějiny.

Neexistuje lidské srdce, ve kterém se Kristus nechce a nemůže znovu zrodit

So, 09/11/2019 - 21:24

Homilie papeže Františka při liturgii v bazilice sv. Jana na Lateránu na svátek jejího posvěcení.

O Skutcích apoštolů - »Co vy tedy neznáte, a přece to ctíte, to já vám zvěstuji«

St, 06/11/2019 - 16:02

Pavel na Areopágu – příklad inkulturace víry v Aténách.

Nenarodili jsme se k smrti, nýbrž ke vzkříšení

Po, 04/11/2019 - 18:08

Homilie papeže na zádušní mši za loni zesnulé kardinály a biskupy, baz. sv. Petra.

Milovat je možné zdarma

Ne, 03/11/2019 - 20:37

Dnešní evangelium (srov. Lk 19,1-10) nám umožňuje doprovázet Ježíše, který se cestou do Jeruzaléma zastavuje v Jerichu. Vítá jej tam obrovský zástup lidí, mezi nimiž je muž jménem Zacheus, velitel celníků, tedy těch židů, kteří vybírali daně pro římské imperium.

Místem křesťana jsou Boží ruce

So, 02/11/2019 - 21:25

Homilie papeže Františeka při mši za všechny zesnulé v katakombách sv. Priscily.

Svatost je darem a povoláním

Pá, 01/11/2019 - 16:50

Dnešní slavnost Všech svatých nám připomíná, že jsme všichni povoláni ke svatosti. Světci a světice každé doby, které dnes všechny společně oslavujeme, nejsou pouhými symboly či vzdálenými a nedostižnými bytostmi. Naopak, jsou to lidé, kteří pevně stáli nohama na zemi, zakoušeli každodenní námahu bytí s jejími úspěchy i pády a ustavičně nacházeli v Pánu sílu, aby opětovně povstali a pokračovali v cestě. Chápeme tedy, že svatost není cílem dosažitelným toliko vlastními silami, nýbrž je plodem Boží milosti. Svatost je tudíž darem a povoláním.

O Skutcích apoštolů - »Přejdi do Makedonie a pomoz nám!«

St, 30/10/2019 - 17:48

Křesťanská víra přichází do Evropy

Jediná svízel jsou senzacechtiví spisovatelé,

Út, 29/10/2019 - 16:35

Ředitel Římského institutu Görresovy společnosti, německý kněz Stefan Heid, považuje papežovo rozhodnutí o přejmenování Vatikánského archivu za smysluplné, nikoli však nezbytné. Přídavné jméno „tajný“ vědci samozřejmě odjakživa chápali jako „vyhrazený papeži“. Senzacechtiví spisovatelé, kteří publikum lákají na údajně utajované materiály z Vatikánského archivu, je tudíž notně popuzovali.

Tradice je úschovna budoucnosti

Po, 28/10/2019 - 19:08

Promluva papeže Františka na závěr zasedání biskupské synody o Amazoni, synodní aula Pavla VI.

Když se modlím, dívá se na mne Bůh

Ne, 27/10/2019 - 17:37

Homilie papeže Františka z liturgie 30. neděle v mezidobí na zakončení biskupské synody o Amazonii v bazilice sv. Petra.

Ryzí evangelium se inkulturuje

Ne, 27/10/2019 - 17:37

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně 27. října, nám. sv. Petra.

O Skutcích apoštolů - »Bůh otevřel bránu k víře pohanům«

St, 23/10/2019 - 16:43

Poslání Pavla a Barnabáše a jeruzalémský sněm.

Modlitba je dechem nového života

Po, 21/10/2019 - 13:40

Úvaha papeže Františka z nového knižního výboru věnovaného modlitbě

Ukázat životem, ba slovem, že Bůh miluje všechny

Ne, 20/10/2019 - 19:17

Homilie papeže Františka při mši z Misijní neděle 20. října v bazilice sv. Petra.

Stránky