Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 46 min 9 sek zpět

Boží Zákon je nástroj svobody

Ne, 16/02/2020 - 20:43

Dnešní evangelium (srov. Mt 5,17-37) je vzato z „horského kázání“ a pojednává o plnění Zákona, o tom, jak plnit Zákon. Ježíš chce svým posluchačům pomoci ke správnému pojetí Mojžíšských předpisů a přikázání a nabádá je ke vstřícnosti vůči Bohu, který nás vychovává k opravdové svobodě a odpovědnosti prostřednictvím Zákona.

O osvobozující milosti

Ne, 16/02/2020 - 20:43

Papež František překvapil obsahem svojí apoštolské exhortace o Amazonii. Zaskočil zejména ty, kteří význam tohoto textu řádného církevního magisteria redukovali na otázku, zda bude obsahovat alespoň nějakou poznámku o svěcení ženatých mužů pro tento region, což by prý vyřešilo tamější nedostatek kněží.

O blahoslavenstvích - Blahoslavení plačící

St, 12/02/2020 - 19:28

Vydali jsme se na cestu za blahoslavenstvími a dnes se zastavíme u toho druhého: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. V řeckém jazyce, jímž je psáno evangelium, je toto blahoslavenství formulováno slovesem, které není v trpném rodě - blahoslavení totiž pláčem netrpí – nýbrž v činném – pláčou  zvnitřku.

Kardinál Michael Czerny představuje exhortaci

St, 12/02/2020 - 16:09

Zvláštní sekretář Synody pro Amazonii, kardinál Michael Czerny, představuje exhortaci, kterou papež dokončil na konci prosince minulého roku a která byla dnes zveřejněna. Představuje čtyři velké Františkovy „sny“ pro tento region, včetně snu o misijní církve s amazonskou tváří.

O zhoubném smýšlení

Ne, 09/02/2020 - 21:08

Pokud jde o dění ve světě, ale i v církvi, neoplývají, bohužel, ani katolická média příliš širokou nabídkou porozumění, které by bylo inspirováno vírou.

Umět prožívat víru mimo vyhrazené prostory

Ne, 09/02/2020 - 21:08

V dnešním evangeliu (srov. Mt 5,13-16) říká Ježíš svým učedníkům: »Vy jste sůl země. [...] Vy jste světlo světa« (vv.13.14). Používá symbolického slovníku, aby těm, kdo Jej míní následovat, sdělil, jak Jej mají ve světě zpřítomňovat a dosvědčovat svým životem.

O blahoslavenstvích – Blahoslavení chudí v duchu

St, 05/02/2020 - 18:00

Budeme se dnes konfrontovat s prvním z osmera blahoslavenství podle Matoušova evangelia. Ježíš začíná svoji cestu ke štěstí hlásat paradoxní zvěstí: »Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království« (Mt 5,3). Překvapivá cesta a podivný předmět blaženosti: chudoba.

Nazírat v Ježíši dar, který nám dává Bůh

Ne, 02/02/2020 - 17:41

Dnes je svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy byl novorozený Ježíš přinesen Pannou Marií a svatým Josefem do chrámu. Na toto datum připadá také Den zasvěceného života, který je v církvi připomínkou velkého pokladu těch, kdo zblízka následují Pána slibem žít podle evangelních rad.

Sbohem celibátu?

Ne, 02/02/2020 - 17:41

O ženatých kněžích se diskutuje asi pět století. Služebné kněžství, ale i manželství byly společně atakovány největším revolucionářem druhého tisíciletí, Martinem Lutherem, který prohlásil, že ani jedno, ani druhé není svátost. Negoval tak milost manželského i kněžského stavu.

Umění vidět milost

So, 01/02/2020 - 19:46

Homilie papeže Františka při mši svaté u příležitosti Dne zasvěceného života, baz. sv. Petra.

O blahoslavenstvích

St, 29/01/2020 - 15:05

Začínáme dnes cyklus katechezí o blahoslavenstvích v Matoušově evangeliu (5,1-11). Tento text zahajuje „horské kázání“; inspiruje život věřících i mnoha nevěřících. Ježíšova slova nás stěží ponechají nedotčenými, a oprávněná je touha rozumět jim a stále více je akceptovat. Blahoslavenství jsou „průkazem totožnosti“ křesťana, jsou průkazem naší totožnosti, protože vykreslují tvář samotného Ježíše a Jeho životní styl.

Dejme v sobě prostor Božímu Slovu

Ne, 26/01/2020 - 19:01

Homilie papeže Františka při mši v neděli Božího slova v bazilice sv. Petra.

Boží přátelství není výsledkem našich zásluh

Ne, 26/01/2020 - 19:01

Dnešní evangelium (srov. Mt 4,12-23) líčí začátek Ježíšova veřejného působení. Začalo v Galileji, která byla v porovnání s Jeruzalémem periferií, na kterou se pohlíželo s nedůvěrou, protože byla smíšena s pohany. Od tohoto kraje se neočekávalo nic dobrého a nového. Právě tam však začal kázat Ježíš, který vyrůstal v Galilejském Nazaretě.

Každá křesťanská komunita má ze svých darů co nabídnout druhým

So, 25/01/2020 - 21:29

Homilie papeže Františka při nešporách na svátek Obrácení sv. Pavla, baz. sv. Pavla za hradbami.

Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž,

Čt, 23/01/2020 - 16:43

Švýcarský kardinál Kurt Koch, zodpovědný ve Vatikánu za ekumenický dialog s křesťanskými církvemi a náboženské vztahy s judaismem, již poněkolikáté vedl procesí Svaté Tváře ve středoitalském Manoppellu. Po mši svaté v poutním chrámu, který uchovává roušku s Kristovým obrazem, poskytl rozhovor německé redakci Vatikánského rozhlasu.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

St, 22/01/2020 - 12:39

»Zachovali se k nám neobyčejně laskavě« (Sk 28,2)

Krajem františkánských prvomučedníků v jubilejním, osmistém roce

Po, 20/01/2020 - 14:41

Diecéze Terni-Narni-Amelia ve středoitalské Umbrii dnes zahájila jubilejní rok, věnovaný františkánským prvomučedníkům, sv. Berardovi a druhům, které roku 1220 vlastní rukou usmrtil marocký sultán.

O neslýchané novosti Boha, který obětuje vlastního Syna

Ne, 19/01/2020 - 16:22

Tato druhá neděle v mezidobí navazuje na Zjevení a Křest Páně. Evangelium (Jan 1,29-34) totiž ještě jednou mluví o tom, jak se Ježíš ukázal. Poté, co byl pokřtěn v řece Jordánu, byl posvěcen Duchem svatým, který na něj sestoupil, a Otcův hlas jej prohlásil Božím synem (Mt 3,16-17 a par.) Evangelista Jan na rozdíl od třech dalších nepopisuje tuto událost, nýbrž předkládá svědectví Jana Křtitele...

Nejen noblesní diplomaté, ale také kněží

So, 18/01/2020 - 18:11

O jedinečných rysech Vatikánské diplomacie, o důležitých akcentech papežské promluvy k diplomatickému sboru, ale také o dozvucích národní pouti, která v listopadu loňského roku děkovala za 30 let svobody, hovoří Václav Kolaja, velvyslanec ČR při Svatém stolci.

O Skutcích apoštolů - »Pavel přijímal všechny, kdo k němu přicházeli«

St, 15/01/2020 - 18:03

Pavlovo věznění v Římě a plody jeho hlásání

Stránky