Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 3 min zpět

Nalaďme se na stejnou vlnovou délku

Pá, 19/07/2019 - 15:33

Předmluva papeže Františka ke knize „Drahý biskupe...“ s podtitulem: „Sto mladých lidí píše a biskupové odpovídají“ (Carissimo Vescovo...100 giovani scrivono e i vescovi rispondono, Editrice Elledici, 2018)

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Čt, 18/07/2019 - 20:11

Vatikán. Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unii evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.

Kdo je můj bližní?

Ne, 14/07/2019 - 21:06

Evangelium nám des předkládá slavné podobenství o “milosrdném Samaritánovi” (srov. Lk 10, 25-37). Na otázku znalce zákona po tom, co je zapotřebí k získání věčného života, Ježíš vybízí k hledání odpovědi v Písmu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe.“(v. 27). Existovaly však různé výklady toho, kdo má být považován za “bližního”. Ten muž se skutečně také dále zeptal: “A kdo je můj bližní?” (v. 29). Nato Ježíš odpovídá podobenstvím, které díky evangelistu Lukášovi zanechalo nesmazatelnou stopu v dějinách církve a lidstva.

Slabším a zranitelnějším je třeba pomoci

Po, 08/07/2019 - 14:22

Homilie při liturgii za migranty, uprchlíky a záchranáře, Vatikánská bazilika, 8. července 2019

Nečekaný „Boží dar“ pro Konstantinopol

Ne, 07/07/2019 - 20:09

„Počkejte potom na mě – řekl papež po skončení slavnostní bohoslužby v bazilice. - Musím vám dát dar pro církev v Konstantinopoli. Přemýšlel jsem o tom dnes v noci při modlitbě.“ Po krátké zastávce v sakristii papež pobídl k odchodu a oba muži zamířili v malém papežském fordu k Apoštolskému paláci. František dovedl patriarchu Joba do kaple papežského apartmá, vtiskl mu do ruky relikviář...

Poslání církve se zakládá na modlitbě, pouti, vnitřní svobodě a chudobě

Ne, 07/07/2019 - 16:40

Dnešní čtení z evangelia (srov. Lk 10, 1-12.17-20) nám staví před oči Ježíše, který posílá na misie dvaasedmdesát učedníků ustanovených vedle dvanácti apoštolů. Číslo 72 pravděpodobně odkazuje ke všem národům. V knize Geneze je zmínka o dvaasedmdesáti různých národech (srov. 10, 1-32)...

Plečnikovy kalichy ve Vatikánských muzeích

So, 06/07/2019 - 15:32

Makrokosmos vtělený do mikrokosmu. Velikost a majestátnost architektonického díla zestručněná v nepatrnosti mešního kalicha. Ve schopnosti navázat osmotický vztah v prolínání těchto dvou uměleckých ztvárnění spočívá výjimečnost a největší zásluha Jože Plečnika, slovinského architekta a designéra, jemuž je věnována výstava zahájená 27. června ve Vatikánských muzeích.

O revoluci v církevním magisteriu

Ne, 30/06/2019 - 20:10

Význam slova revoluce je nesnadno dešifrovatelná vycpávka latinského termínu revolutio, který označuje monotónní obíhání nebeských těles kolem jiných.

Ježíš chce, abychom byli nadchnuti Jím a evangeliem

Ne, 30/06/2019 - 20:10

V dnešním evangeliu (Lk 9,51-62) začíná svatý Lukáš líčit poslední Ježíšovu cestu do Jeruzaléma, která končí 19. kapitolou. Je to dlouhá, nejen zeměpisná a prostorová, ale i duchovní a teologická cesta k naplnění Mesiášova poslání. Ježíšovo rozhodnutí je radikální a totální, a ti, kdo ho následují, jsou povolání se s ní poměřovat.

Putujícímu Božímu lidu v Německu

So, 29/06/2019 - 19:03

List papeže Františka věřícím v Německu.

Život je třeba získat jeho ztrátou, darováním

So, 29/06/2019 - 15:28

Homilie papeže Františka na slavnost sv. Petra a Pavla v bazilice sv. Petra.

Laskavost je cit, který buduje církev

So, 29/06/2019 - 15:28

Promluva papeže Františka před polední mariánskou modlitbou 29. června, nám. sv. Petra.

Hubert Jedin, spolehlivý průvodce

Čt, 27/06/2019 - 15:29

Vatikánský deník Osservatore Romano přinesl ve vydání s dnešním datem medailon věnovaný velkému církevnímu historikovi Hubertu Jedinovi, proslulému zejména díky impozantnímu čtyřdílnému pojednání Dějin tridentského koncilu. Na svá setkání s tímto nestorem církevních dějin vzpomíná Elio Guerriero, historik a vydavatel italské edice Hans Urs von Balthasara.

O Skutcích apoštolů - »setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách«

St, 26/06/2019 - 19:46

Život prvotního společenství mezi láskou k Bohu a láskou k bratřím.

Eucharistie je shrnutím celého Ježíšova života

Ne, 23/06/2019 - 19:46

Na dnešek připadá v Itálii a v dalších zemích slavnost Těla a Krve Kristovy, Božího Těla. Evangelium nám prezentuje zázrak s chleby (srov. Lk 9,11-17), který se udál na březích Galilejského jezera.

Eucharistie, kterou přijímáme, nám předává Boží smýšlení

Ne, 23/06/2019 - 19:46

Homilie papeže Františka při liturgii Božího Těla 23. června,  římská farnost Casal Bertone.

Konstitutivním prvkem teologie je nenásilí

Pá, 21/06/2019 - 16:45

Promluva Petrova nástupce na sympoziu Papežské středomořské teologické fakulty v Neapoli.

O Skutcích apoštolů - »jazyky jako z ohně«

St, 19/06/2019 - 16:56

Letnice a dynamis Ducha, který rozněcuje lidské slovo činí jej evangeliem.

Trojice není teologická svízel, nýbrž skvostné tajemství Boží blízkosti

Ne, 16/06/2019 - 16:55

Homilie papeže Františka ze slavnosti Nejsvětější Trojice ve středoitalském městečku Camerino.

O Skutcích apoštolů – »byl přibrán k jedenácti apoštolům«

St, 12/06/2019 - 17:33

Začali jsme cyklus katechezí, sledujících „cestu“ evangelia, jak ji podává kniha Skutků apoštolů, neboť tato kniha bezpečně ukazuje putování evangelia, a jak evangelium putuje stále dál a dál... Všechno začíná Kristovým zmrtvýchvstáním, které není jednou z mnoha událostí, nýbrž zdrojem nového života.

Stránky