Aktualizováno

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 o zákazu konání akcí s účastí 100 lidí a více dojde k dočasné změně pořadu bohoslužeb. V sobotu sudého týdne bude přidaná mše s nedělní platností, a to v 17:00 v kostele v Předbořicích. Prosíme místní farníky a farníky z blízkého okolí – Zahrádka, Březí, Hostín, Radvánov, Záluží, nebo i jiní, aby se zúčastnili mše raději v Předbořicích.

Jozef Leškovský, správce farnosti.

K dispozici je rozpis bohoslužeb o Vánocích 2019 ve farnostech milevských premonstrátů (Stáhnout).

  Kovářov Předbořice Kostelec Lašovice Klučenice
24. 12.
Štědrý den

24:00

Bohoslužba slova

16.00 21.30
25. 12.
Slavnost Narození Páně
8.00 11.00 9.30
26. 12.
Svátek sv. Štěpána
8.00 9.30 11.00
29. 12.
Svátek sv. Rodiny
8.00 11.00 9.30
31. 12.
Sv. Silvestr
16.00
Vigilie*
17.30
Vigilie*
1. 1.
Slavnost Matky Boží
8.00 11.00 9.30
5. 1.
Slavnost Zjevení Páně
8.00 9.30 11.00
12. 1.
Svátek Křtu Páně
8.00 11.00 9.30

* vigilie na Silvestra jsou z přikázaného svátku Panny Marie Matky Boží

Stránky