Od nejnovějších po nejstarší...

Zvu všechny na další víkendové setkání na faru v Kovářově v termínu pátek 1. března do neděle 3. března. Protože se již nacházíme v době postní, dovolím si přerušit cyklus našich úvah na téma Desatera Božích přikázání a vložíme sem téma: doba postní.

Už ani nevím, v kolik měl být oficiální začátek, ale na faru jsme se začali sjíždět okolo šesté večerní. Jakmile kdokoliv vstoupil do společenské místnosti, okamžitě zaregistroval dva "tábory", které se postupem času zvětšovaly, až do rozměrů nedýchatelna . Postupem času začali dobrovolníci připravovat večeři, která na první pohled nevypadala moc lákavě, ale po prvním soustu bylo jasné, že nás náš zrak klame.

Stránky